این وبلاگ فقط بمنظور راهنمایی در شرایط سخت می باشد و نه آموزش شکار غیر ضروری حیوانات  بمنظور سرگرمی

 

ضمنأ نظر دادن فراموش نشود