سلام دوستان بنده بایستی از همتون عذرخواهی کنم بدلیل ی مشکل خاص دگ آموزش هیچ تله ای نمیذارم  بازهم عذر میخوام